Cách thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang.

     Sau thời gian ra qui định về việc sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều ý kiến thắc mắc của kế toán viên xung quanh việc sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào? có giống hóa đơn giấy hay không ? có liên quan đến kho hàng của doanh nghiệp hay không? (Xem thêm các câu hỏi về hóa đơn điện tử tại đây) Và hơn nữa là vấn đề thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang như thế nào cho đúng ? Để giải đáp vấn đề này, Thachlongtech xin gửi đến các bạn thông tin như sau.

     Căn cứ tại Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn. Quy định này được áp dụng với hóa đơn giấy với số lượng dòng bị giới hạn.

     Như đã nói ở trên thì hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng hiển thị, do đó người dùng có thể tạo lập hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang tùy vào danh mục hàng hóa, dịch vụ cho một số hóa đơn. Vậy khi tạo lập hóa đơn nhiều hơn một trang, doanh nghiệp cần thực hiện như nào để đảm bảo tính hợp lệ của hóa đơn?

     Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC  của Bộ Tài chính, nếu muốn thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang, doanh nghiệp thực hiện tương tự như hóa đơn tự in. Phần đầu các trang sau của hóa đơn điện tử nhiều trang phải đảm bảo hiển thị các thông tin sau đây:

  • Cùng số hóa đơn của trang đầu
  • Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán thì trang sau của hóa đơn phải có tên, địa chỉ và chữ ký của người mua.
  • Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu.
  • Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

     Để đảm bảo tính hợp lệ, khi tạo lập một hóa đơn điện tử nhiều trang, doanh nghiệp phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trên.

Xem thêm bảng giá hóa đơn điện tử tại đây

Xem thêm bảng giá chứng thư số tại đây

Viết một bình luận