Chuyển đổi hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử.

1. Khách hàng hết hóa đơn giấy và chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Bước 1. Đăng ký, sử dụng và tạo mẫu hóa đơn điện tử

  • Liên hệ đơn vị cung cấp để đăng ký sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice (tại đây)
  • Tạo mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp (đơn vị cung cấp sẽ hổ trợ khách hàng).
  • Sau khi thống nhất mẫu và quyết định sử dụng mẫu hóa đơn.

Bước 2. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử.

  • Lãnh đạo công ty lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (tải mẫu) nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý.

Bước 3. Nộp thông báo phát hành và mẫu hóa đơn cho cơ quan thuế.

  • Sau khi nộp quyết định sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế thì tiến hành nộp thông báo phát hành hóa đơn.
  • Nhập thông tin vào mẫu TB01/AC từ phần mềm HTKK 4.1.7 rồi kết xuất xml gửi cho cơ quan thuế theo hình thức nộp online kèm mẫu hóa đơn.

Sau khi nộp thông báo phát hành cho cơ quan thuế, kiểm tra kết quả cơ quan thuế trả về nếu cơ quan thuế chấp nhận thì sau 2 ngày sau ngày thông báo phát hành háo đơn, doanh nghiệp được phép xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng.

2. Khách hàng còn hóa đơn giấy muốn hủy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. 

Làm 3 bước như trên. Đến khi nhận được thông báo chấp nhận về việc sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế rồi thì chuyển sang bước 4.

Bước 4. Hủy hóa đơn

  • Lãnh đạo công ty lập quyết định và hội đồng hủy hóa đơn (tải mẫu)

Bước 5. Nộp quyết định kèm biên bản hủy hóa đơn trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý (Một số cơ quan thuế không cần nộp mẫu này – nhân viên đi nộp Quyết định sử dụng mẫu hóa đơn hỏi trực tiếp cơ quan thuế)

Bước 6. Nhập thông tin vào mẫu TB03/AC từ phần mềm HTKK 4.1.7 rồi kết xuất xml gửi cho cơ quan thuế theo hình thức nộp online.

3. Khách hàng muốn vừa sử dụng hóa đơn giấy vừa sử dụng hóa đơn điện tử thì khách hàng vẫn làm thủ tục khai báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử như bước 1 đến bước 3.

 Lưu ý: Nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.

Xem thêm các câu hỏi về hóa đơn điện tử (tại đây)

Viết một bình luận