Hướng dẫn nâng cấp phần mềm HTKK phiên bản 4.6.5 (ngày 03/01/2022)

Video hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK phiên bản 4.6.5 của tổng cục thuế ngày 03/01/2022

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.5 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC Ngày 03/01/2022

  1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai theo lần phát sinh đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/01/2022, bao gồm:
       – Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT, 05/GTGT.
       – Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 02/TNDN, 04/TNDN, 05/TNDN, 06/TNDN.
       – Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, 02/TTĐB.
       – Tờ khai thuế tài nguyên mẫu 01/TAIN.
       – Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 04/CNV-TNCN, 04/ĐTV-TNCN, 04/TKQT-TNCN, 04/NNG-TNCN.
       – Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/PBVMT.
       – Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN, 03/NTNN.
       – Tờ khai dầu khí mẫu 03/TNDN-DK, 01/LNCN-PSC, 01/TAIN-DK, 01/TNDN-DK, 01/TNS-DK, 01-1/TNDN-VSP, 01/LNCN-VSP, 01/TK-VSP, 01-1/PTHU-VSP.
        – Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mẫu 01/CTLNĐC.
        – Tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/LPMB.
        – Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/HT
        – Cập nhật hết hiệu lực các tờ khai mẫu cũ trước hiệu lực của Thông tư số 80/2021/TT-BTC: Tổ chức, cá nhân kê khai tờ khai tháng/quý/năm và lần phát sinh của kỳ tính thuế từ 01/01/2022 trở đi và kê khai tờ khai quyết toán năm của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi thực hiện kê khai theo mẫu biểu của Thông tư số 80/2021/TT-BTC;
Bắt đầu từ ngày 01/01/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.5 thay cho các phiên bản trước đây.
Nguồn: TCT

Link tải phần mềm: https://thachlongtech.com/phan-mem-ho-tro/
Xem thêm video hướng dẫn cài đặt phần mềm Java Esigner 1.0.8 hỗ trợ nộp tờ khai thuế qua mạng https://youtu.be/p6FHPO3cmyI

#HTKK 4.6.5

#huongdancapnhatphanmemHTKK465

#caidatphanmemHTKK465

#huongdannangcapphanmemHTKK465

Viết một bình luận