Lỗi không nhập được kỳ thuế/ngày quyết định khi nộp tiền thuế điện tử.

– Lỗi không nhập được thông tin vào cột Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo khi nộp tiền thuế trên trang thuedientu.gdt.gov.vn.

– Lỗi này là không nhập được thông tin vào Mục Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo như hình dưới.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin yêu cầu nhưng vẫn không hiển thị ra bên ngoài và khi kích vào hoàn thành thị bị thông báo như thế này.

Lỗi này thường gặp ở những đơn vị bị vi phạm về thuế cần nộp các khoản tiền phạt, khi chúng ta tiến hành nộp tiền thuế thường thì nhập vào ( Truy vấn số thuế phải nộp) nên sẽ bị lỗi này.

Gặp trường hợp này bạn có thể xử lý như sau.

– Ghi lại thông tin cột mã NDKT để dễ tìm (nội dung các khaorn nộp NSNN)

Bước 1: Thiết lập lại giấy nộp tiền để xóa hết dữ liệu trên giấy nộp tiền vừa khai.

 

Bấm OK để xóa dữ liệu giấy nộp tiền.

Bước 2: Sau khi giao diện nộp thuế điện tử đã thiết lập lại thì tiến hành nhập thông tin như loại tiền, ngân hàng, số tài khoản, ngân hàng ủy nhiệm thu…

Bước 3: Nhập thông tin cho từng cột theo thứ tự như hình dưới.

 

 

Viết một bình luận