NACENCOMM-CA2

PHẦN MỀM TOKEN NACENCOMM-CA2

Nhằm đáp ứng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của CƠ QUAN THUẾ, HẢI QUAN và BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ, Quý doanh nghiệp thực hiện nâng cấp và cập nhật phần mềm token nacencomm-ca2, bằng cách bấm vào loại TOKEN đang sử dụng để download và cài đặt

nacencomm-ca2

CA2 do xanh


CA2 do xanh


unlock

PHẦN MỀM HỔ TRỢ KHAI NỘP THUẾ

01. Phần mềm HTKK 3.8.6

Tải HTKK 3.8.6 bằng link dự phòng

02. Phần mềm HTKK kiến trúc mới 4.1.6

Tải HTKK 4.1.6 bằng link dự phòng

03. Phần mềm java 7.79

04. Phần mềm Itaxviewer

PHẦN MỀM HỔ TRỢ KHÁC

01. Phần mềm Cute PDF

02. Phần mềm Teamviewer

03. Phần mềm Ultraviewer

04. Phần mềm ký offline PDF – thuế

05. Phần mềm ký offline 

Tin tức Nacencomm-CA2

NACENCOMM-CA2: Thông báo điều chỉnh giá theo thông tư 305 BTC

CHỮ KÝ SỐ NACENCOMM-CA2

Thông tư 305/2016/TT-BTC Qui định mức thu phí duy trì Chứng Thư Số

NACENCOMM: Ngừng chương trình khuyến mãi

zalo-icon
zalo-icon
zalo-icon
zalo-icon
facebook-icon