Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

VUI LÒNG CLICK VÀO LINK ĐỂ TẢI VỀ

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và nộp thuế điện tử

PHẦN MỀM CẦN THIẾT CHO HỔ TRỢ KHAI THUẾ – NỘP THUẾ

01. Phần mềm HTKK 3.8.0

02. Phần mềm java 6.21

03. Phần mềm java 7.79

04. Phần mềm Itaxviewer 1.4.4

II. PM KÊ KHAI BHXH MIỄN PHÍ
(KBBH – BẢO HIỄM XÃ HỘI VN)

1. KBHXH-SETUP (file cài đặt KBHXH)

2. KBHXH – UPDATE(file update KBHXH mới nhất)

Link dự phòng: tại đây

3. DOTNET 3.5 (PM hỗ trợ chính cho KBHXH, các phiên bản windows 7 trở lên thường được cài sẵn)

III. PHẦN MỀM HỖ TRỢ KHÁC

01. Phần mềm Cute PDF
(kết xuất, xem, in tệp PDF)

02. Phần mềm Teamviewer
(Hỗ trợ từ xa)

03. Phần mềm Ultraviewer
(Hỗ trợ từ xa)

04. Phần mềm ký offline PDF – thuế

05. Phần mềm ký offline