PHẦN MỀM

hik

 • Phần mềm tính bằng thông tải về
 • Phần mềm tính thời gian lưu trữ bản cũ tải về
 • Phần mềm tính thời gian lưu trữ bản mới tải về
 • Phần mềm tìm kiếm và kích hoạt thiết bị tải về
 • Phần mềm Playback HIKVISION tải về
 • Phần mềm cấu hình hàng loạt tải về
 • Phần mềm firmware TFTP tải về
 • Phần mềm iVMS 4200 cho windows tải về

j--tech

 • Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera và đầu ghi J-Tech series HD / HYD tải về
 • Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera và đầu ghi J-Tech series JHD / JHY tải về
 • Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera, đầu ghi và các thiết bị khác tải về
 • Phần mềm tìm địa chỉ IP của camera IP series B0 tải về

uniview

 • EZtools tìm kiếm và nâng cấp thiết bị, cấu hình từ xa, thời gian ghi và tính năng lựctải về
 • EZStation Công cụ để xem và quản lý video trên máy tính tải về

kb

 • Phần mềm tìm kiếm IP phiên bản cũ tải về
 • Phần mềm tìm kiếm IP phiên bản mới tải về
 • Phần mềm quản lý camera trên máy tính windows tải về
 • Phần mềm Config tool Ver4.09 tải về
 • Phần mềm quản lý camera tải về

dahua
ezviz
nacencomm2

CA2 vang 1


CA2 do xanh

ThueVN

PHẦN MỀM HỔ TRỢ KHAI NỘP THUẾ

BHXH

PHẦN MỀM HỖ TRỢ KHAI KBHXH