CÁP ĐỒNG TRỤC, CÁP MẠNG, CÁP HDMI/VGA

CÁP ĐỒNG TRỤC, CÁP MẠNG, CÁP HDMI/VGA

10.000

Cáp đồng trục liền nguôn: 12.000đ/m

Cáp HDMI : 20.000đ/m

Cáp mạng/lan cat6: 7.000đ/m

Chúng tôi có thể giúp gì bạn?

Mô tả

CÁP ĐỒNG TRỤC LIỀN NGUỒN

Giá: 12.000đ/m

CÁP HDMI

Giá: 20.000đ/m

CÁP MẠNG/LAN CAT6

Giá: 7000đ/m

 

Có thể bạn thích…