Lỗi “HTKK has stopped working” – HTKK kiến trúc mới

Lỗi “HTKK has stopped working” trên phần mềm HTKK phiên bản mới.Hiện nay mẫu 05QTT và 03TNDN bắt buộc phải kết xuất từ phần mềm HTKK phiên bản mới từ 4.3.5 trở lên nên không ít kế toán dính lỗi “HTKK has stopped working”Lỗi này thường gặp ở các máy tính sử dụng bản GHOST … Đọc tiếpLỗi “HTKK has stopped working” – HTKK kiến trúc mới

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.3, HTKK 3.8.3, iTAXVIEWER 1.4.5

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.3; ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3; ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.5 đáp … Đọc tiếpNâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.3, HTKK 3.8.3, iTAXVIEWER 1.4.5