Hướng giải quyết tờ khai thuế 05/KK-TNCN bị lỗi đến ngày 31/12/2021

Chào các anh chị kế toán viên

Từ khi tổng cục thuế update phần mềm HTKK phiên bản 4.6.5 đến 4.6.7 thì một số tờ khai bị lỗi “Tờ khai có hiệu lực đến tháng 12/2021” trong đó có một số tờ khai anh chị kế toán viên hay nộp, đặc biệt là các tờ khai sắp hết hạn nộp như tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo tháng mẫu 01/TTĐB (TT195/2015) , tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý 05/KK-TNCN (TT92/2015) hay tờ khai quyết toán thuế thu nhận cá nhân theo năm 05/QTT-TNCN (TT92/2015) khi mở phần mềm HTKK chọn tờ khai sẽ bị báo lỗi “Tờ khai có hiệu lực đến tháng 12/2021” hoặc tờ khai tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý 05/KK-TNCN (TT92/2015) tùy phần mềm HTKK 4.6.5 hay HTKK 4.6.7 anh chị có thể kick vào nhập số liệu vào phần mềm được và khi chọn tờ khai ký vẫn thành công nhưng khi nộp thì vẫn báo lỗi “Có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau:- Tờ khai chỉ có hiệu lực từ ngày 31/12/2021” như hình bên dưới.

Tờ khai thuế 05/KK-TNCN (TT92/2015) theo quý khi mình vào phần mềm HTKK phiên bản 4.6.5 hoặc 4.6.7 kết xuất ra nộp thì báo lỗi “Tờ khai chỉ có hiệu lực từ ngày 31/12/2021”,

Tờ khai thuế 01/TTĐB (TT195/2015)  bị lỗi “Tờ khai có hiệu lực đến tháng 12/2021”

Tờ khai tờ khai quyết toán thuế TNCN theo năm 05QTT (TT92/2015) báo lỗi “Tờ khai có hiệu lực đến 31/12/2020”

Những tờ khai này hiện nay anh chị kế toán viên đang rất cần để nộp tránh tình trạng bị phạt do chậm nộp tờ khai thuế. Nhưng hiện nay phần mềm HTKK vẫn chưa có phiên bản update để fix các lỗi “tờ khai có hiệu lực đến 31/12/2021” như trên. Nhiều anh chị có thể đã vào phần kê khai trực tuyến trên trang thuedientu.gdt.gov.vn chọn tờ khai và nhập được số liệu nhưng khi nộp tờ khai vẫn báo lỗi.

Sau khi THACHLONGTECH liên hệ với các cơ quan quản lý thuế thì nhận được câu trả lời chung là “anh chị vui lòng đợi phần mềm HTKK có bản cập nhật mới rồi nộp lại”.

Với tình hình này thì có 2 cách giải quyết:

1 là phải đợi TCT update phần mềm HTTK lên phiên bản 4.6.8 xem có fix lỗi được không. Nếu đến sắp hết hạn nộp mà vẫn còn bị lỗi thì anh chị kế toán viên sử dụng cách 2 là anh chị làm hồ sơ giấy từ các phần mềm HTKK cũ như 4.6.5 trở xuống rồi làm thêm công văn để đi nộp hồ sơ giấy cho cơ quan thuế quản lý.

Nếu cần anh chị có thể liên hệ thachlongtech để lấy phần mềm HTKK các phiên bản cũ hơn.
—–
Hiện nay phần mềm HTKK đã có phiên bản 4.6.8 download Đã fix lỗi và các tờ khai theo thông tư 92/2015 đã chuyển qua sử dụng tờ khai theo TT80/2021. Khi update lên a chị nhớ vào đăng ký tờ khai trên trang thuedientu.gdt.gov.vn để nộp thành công nhé.

Viết một bình luận