Hướng dẫn kê khai tờ khai GTGT TT80/2021 trên phần mềm HTKK 4.7.3 – Chữ ký số giá rẻ

Video hướng dẫn kê khai tờ khai khấu trừ thuế GTGT TT80/2021

Video được thực hiện bởi BÀ LÊ THỊ DUYÊN HẢI – VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI TỔNG CỤC THUẾ. (nguồn TCT)
THACHLONGTECH – cung cấp chữ ký số giá rẻ

#huong_dan_ke_khai_thue_GTGT_theo_TT80_2021

#huong_dan_lam_to_khai_thue_GTGT_theo_TT80_2021

#huong_dan_lam_to_khai_GTGT_moi_nhat

#cach_lam_to_khai_GTGT_TT80_moi_nhat_2022

#ke_khai_thue_GTGT_moi_nhat_2022

#ke_khai_thue_GTGT_TT80_moi_nhat

#huong_dan_nhap_cac_chi_tieu_tren_to_khai_GTGT_TT80_2021

#cach_nhap_cac_chi_tieu_tren_to_khai_GTGT_moi_nhat_2022

#huong_dan_ke_khai_phan_mem_htkk_473

Viết một bình luận

zalo-icon - Kinh doanh
zalo-icon - Dự án
zalo-icon - Kỹ thuật
zalo-icon - Hotline
facebook-icon - Messenger Fanpage