Lỗi “HTKK has stopped working” – HTKK kiến trúc mới

Chào các bạn, khi chuyển đổi từ phần mềm HTKK phiên bản cũ 3.8.x sang sử dụng phần mềm HTKK phiên bản mới 4.1.x. Nhiều bạn sau khi cài đặt đã bị lỗi “HTKK has stopped working” hoặc HTKK tự động out không có thông báo gì. Lỗi này đa số xuất hiện trên nền … Đọc tiếpLỗi “HTKK has stopped working” – HTKK kiến trúc mới

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.4, HTKK 3.8.4, iTAXVIEWER 1.4.6

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.4, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.4, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.4, Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.6 đáp ứng yêu cầu … Đọc tiếpNâng cấp ứng dụng iHTKK 3.6.4, HTKK 3.8.4, iTAXVIEWER 1.4.6